Leszek Sykulski

Leszek Sykulski

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce (w specjalności: geopolityka i geografia polityczna), historyk, nauczyciel akademicki.

Pracuje jako adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego w Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Pełni funkcję prodziekana ds. nauki Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych ANSG. Kierownik międzynarodowych studiów podyplomowych: Geopolityka i Geostrategia (wspólnie z prof. Vahtangiem Maisaia) realizowanych przez ANSG wspólnie z Międzynarodowym Uniwersytetem Kaukaskim w Tbilisi.

Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Częstochowie w zakresie bezpieczeństwa państwa i ekstremizmu politycznego.

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Ukończył także kurs oficerów rezerwy w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu (por. rez.).

Pracował jako analityk ds. bezpieczeństwa międzynarodowego w Kancelarii Prezydenta RP w okresie prezydentury Lecha Kaczyńskiego. Z nominacji prezydenta zasiadał w Komisji Weryfikacyjnej ds. WSI.

Założyciel Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego (w latach 2008-2009 i 2012-2014 – prezes zarządu, od 2014 r. prezes honorowy). Założyciel i w latach 2009-2016 redaktor naczelny kwartalnika “Przegląd Geopolityczny”. W latach 2011-2019 red. naczelny portalu geopolityka.net.

Obecnie prezes zarządu Polskiego Towarzystwa Geostrategicznego.

(Visited 122 times, 1 visits today)

Videos