Andrzej Zapałowski

Andrzej Zapałowski

Absolwent historii w Krakowie i prawa w Rzeszowie. Doktoryzował się w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie z zakresu nauk wojskowych. Habilitacja na Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie z zakresu nauk o bezpieczeństwie. Uczestniczył w licznych kursach, w tym w zagranicznych. Posiada bogate doświadczenie w zakresie kierowania instytucjami publicznymi i społecznymi. Był m.in. dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 16 w Przemyślu, dyrektorem Regionalnego Ośrodka Kultury, Edukacji i Nauki w Przemyślu. Wykładał na wielu wyższych uczelniach zawodowych, Wyższej Szkole Prawa i Administracji  w Rzeszowie, a obecnie pracuje na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Bardzo poważnie traktuje swoje obowiązki wobec państwa, odbył służbę wojskową i jest oficerem rezerwy. Posiada także znaczne doświadczenie w kontaktach międzynarodowych. Jako poseł na Sejm RP odpowiadał z ramienia Komisji do Spraw Polaków za Granicą za naszych rodaków w Europie Wschodniej, zasiadał w Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Jako poseł do Parlamentu Europejskiego był wiceprzewodniczącym delegacji PE do spraw Ukrainy.

Od wielu lat aktywnie działa społecznie jest min. był prezesem Oddziału Przemyskiego Polskiego Towarzystwa Historycznego, członkiem Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu. Obecnie jest przewodniczym Komisji Rewizyjnej przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. Były wieloletni instruktor harcerski i strzelecki. Radny Miasta Przemyśla.

W 2002 roku był wspólnym kandydatem PiS, PO i LPR na urząd Marszałka Województwa Podkarpackiego (przegrał jednym głosem z śp. Leszkiem Deptułą). Autor wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu geopolityki, bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, historii oraz regionu. Na wniosek krakowskich środowisk niepodległościowych za swoją działalność opozycyjną jako członek prezydium Tajnej Krakowskiej Rady Koordynacyjnej Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz działacz Konfederacji Polski Niepodległej został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżnem Wolności i Solidarności. Za zasługi na rzecz ochrony pamięci narodowej został uhonorowany Orderem Polonia Mater Nostra Est.

Wśród licznych odznaczeń został także uhonorowany Medalem Komisji Edukacji Narodowej. W 2019 wyróżniony Medalem za Zasługi dla Kresów przyznanym przez Stowarzyszenie Kresowian Kędzierzyn-Koźle, a także Medalem „Pro Patria” nadanym przez szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka.

(Visited 94 times, 1 visits today)

Videos