Ad banner
Ad banner

Wilk: „Wolny rynek to swoboda zawierania umów, a nie bezprawie”

Jacek Wilk, prawnik z wieloletnim doświadczeniem deklarujący wolnorynkowy światopogląd odpowiada tym, którzy twierdzą, że arbitralne i czysto uznaniowe usuwanie kanałów przez YouTube jest konsekwencją praw wolnego rynku. Zdaniem Wilka wolny rynek to przede wszystkim swoboda zawierania umów. „Jeśli umowa zostanie zawarta, czyli jeśli ktoś przystąpi do takiej umowy, to powinna być wykonywana zgodnie z zasadą 'pacta sund servanda’ (…) i umowa, a jest nią także regulamin medium społecznościowego, musi być zgodna z zasadami cywilizowanego prawa jakie nas obowiązuje” – mówi mecenas Wilk i dodaje, że: „(…) zrywanie umów i takie działania, jakie wykonują media społecznościowe, te giganty społecznościowe typu Facebook, YouTube i Google, są po prostu niezgodne z polskim prawem. I należy sobie odpowiedzieć na proste pytanie. Czy prawo obowiązuje wszystkich? Czy jesteśmy wszyscy równi wobec prawa w Polsce? Czy mamy godzić się na sytuację, kiedy ogromna większość obywateli musi tego prawa przestrzegać, ale już są święte krowy, są wyjątki w postaci korporacji, które mogą robić co chcą i tego prawa nie przestrzegać”.

Jacek Wilk przyrównał sytuację usunięcia kanału wRealu24 z platformy YouTube do usunięcia użytkownika mieszkania z bloku, nad którym pieczę sprawuje jakiś zarząd. Jeśli została zawarta umowa, użytkownik w sposób oczywisty nie łamie jej postanowień, a mimo to zostaje usunięty, to jest to działanie bezprawne. Tu jednak może dochodzić swoich praw przed sądem. Sytuacja jest zgoła inna w przypadku międzynarodowych korporacji, które mimo czerpania korzyści z dostępu do polskiego rynku, nie są tu zarejestrowane. Stoją zatem ponad prawem, a to już stanowi poważne naruszenie Konstytucji RP.

(Visited 31 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In

Other Channels

LEAVE YOUR COMMENT