Ad banner
Ad banner

Złoża naszej ziemi muszą należeć do narodu polskiego!

Przy okazji walnego zgromadzenia akcjonariuszy PGNiG, a zarazem podczas odbywającego się z tej okazji protestu zorganizowanego pod budynkiem tejże spółki skarbu państwa, miałem okazję powiedzieć kilka słów i wykorzystałem swój czas, aby uzmysłowić zebranym, że walkę o polskie złoża należy zacząć od żądania wpisu do Konstytucji RP lub nowelizacji ustawy o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju, gdzie jasno zostanie określona kwestia własności nad dobrami polskiej ziemi. W tej chwili należą one do Skarbu Państwa, co de facto oznacza, że aktualnie sprawująca władzę partia polityczna może nimi dowolnie dysponować. Tymczasem wszelkie bogactwa naturalne, zarówno kopaliny energetyczne, jak i metale rzadkie, a także woda, muszą być zapisane jako własność narodu polskiego. Tylko ten zapis uchroni je przed grabieżą i oddaniem w obce ręce! A co za tym także idzie, Polska powinna wówczas, wzorem państw bogatych w złoża naturalne, dzielić się zyskiem z ich sprzedaży z obywatelami. Można to uczynić za pomocą narodowej dywidendy lub w najprostszy możliwy sposób, poprzez odjęcie jakiegoś procenta zysku od ceny surowca lub dalej, paliwa czy energii elektrycznej. Tymczasem w Polsce, która posiada gigantyczne złoża węgla kamiennego, musimy płacić zań krocie, a energia elektryczna stale drożeje. Nawet paliwa na stacjach Orlenu, którego zarząd od wielu miesięcy chwali się rekordowymi zyskami, nie są nawet trochę tańsze, niż w punktach należących do zagranicznego kapitału.

(Visited 70 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In

Other Channels

LEAVE YOUR COMMENT