Ad banner
Ad banner

Banki znowu upadają. Czy to powtórka z 2008?

Druga połowa marca przyniosła nagłe zawirowania na międzynarodowym rynku bankowym: upadł amerykański Silicon Valley Bank, następnie doszło do przymusowego przejęcia banku Credit Suisse przez jego rodzimego konkurenta: UBS. Nagłówki mediów zaczęły być pełne odniesień do roku 2008, kiedy światowy kryzys gospodarczy rozpoczął się od upadku amerykańskiego banku Lehman Brothers.

Chociaż chwilowo nie widać nadciągającego na rynki finansowe tsunami, to jednak takie nagłe wstrząsy spowodowały duży niepokój, zarówno bankowców jak i zwykłych ciułaczy. Wstrząsy w systemie bankowym zbiegły się w czasie z deklaracjami krajów BRICS o odejściu w rozliczeniach pewnych dużych kontraktów gospodarczych w dolarach na rzecz walut narodowych. Pozycja dolara jako światowej waluty rezerwowej wydaje się zagrożona.

Z perspektywy kilku tygodni sytuacja wydaje się opanowana, ale podobnie sytuacja wyglądała we wspomnianym już roku 2008: po pierwszych zawirowaniach doszło do uspokojenia, a potem do „trzęsienia ziemi” i światowego kryzysu gospodarczego. Czy tak się stanie – pokaże czas. Gospodarka nie jest w najlepszym stanie wskutek polityki gospodarczej prowadzonej podczas lockdownów, gdy zabroniono prowadzenia działalności gospodarczej, jednocześnie kreując wielką ilość pustego pieniądza.

Czy możemy się spodziewać kolejnych zawirowań? Czy Polska będzie odporna na ewentualnie kryzysy gospodarcze? I przede wszystkim: Czy nasze pieniądze, zgromadzone w bankach (najczęściej należących do obcego kapitału) są bezpieczne?

(Visited 45 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In

Other Channels

LEAVE YOUR COMMENT