Fundacja Inicjatywa Przeciw Cenzurze00:00

  • 0
Opublikowane 3 czerwca 2020

Inicjatywa Przeciw Cenzurze powstała, aby upominać się o prawa ludzi dyskryminowanych z uwagi na światopogląd polityczny i role społeczną.

Sprzeciwiamy się cenzurze prewencyjnej oraz represjom wynikającym z poprawności politycznej. Uważamy za niedopuszczalne, aby w demokratycznym państwie, za jakie uchodzi Polska, istniały środowiska, zwłaszcza patriotyczne, które nie są dopuszczane do debaty publicznej, ich reprezentanci nie są zapraszani do państwowych mediów, nawet w trakcie kampanii wyborczych, a głoszone przez nich idee są blokowane lub spychane na margines życia społecznego. Nie godzimy się na blokowanie miejsc spotkań publicznych dla ludzi, których poglądy są niepopularne, lub przeczą doktrynie urzędującego obozu władzy. Nie będziemy tolerować zastraszania wydawców lub wywierania nacisków na księgarzy, którzy chcą sprzedawać książki autorów wyklętych przez tzw. „salon”. Nie akceptujemy poczynań samozwańczych elit, które narzucają ton ogólnopolskiej dyskusji,  gdzie specjalistami i partnerami do rozmowy są ludzie wywodzący się z tych samych kręgów. Walczymy z szufladkowaniem ludzi , których dziś bezkarnie nazywa się „faszystami” czy „ksenofobami”. Żądamy usunięcia z Kodeksu Karnego zapisu o tzw. „mowie nienawiści”, która to jest określeniem skrajnie nieprecyzyjnym i służy jedynie jako kaganiec na ludzi kontestujących rzeczywistość. Stajemy w obronie więźniów politycznych, dysydentów i osób poszkodowanych, np. pozbawionych środków do życia, z uwagi na swą niezłomną postawę w obronie uniwersalnych wartości. Bronimy dobrego imienia Polski i godności narodu polskiego. Popieramy wszelkiego rodzaju działalność wynikającą z naukowych badań, a nie podstaw ideologicznych. Dbamy o promocję polskiej kultury i upowszechnianie świadomości narodowej. Monitorujemy demokratyczne procedury w Polsce. Stoimy na straży swobód obywatelskich. Wspieramy rozwój mediów społecznych w Internecie. Bronimy praw użytkowników portali społecznościowych, które nader często wykorzystują swój monopol do promocji różnego rodzaju ideologii.

Głównym obszarem działania fundacji Inicjatywa #PrzeciwCenzurze jest telewizja internetowa e-Misja, na łamach której prezentowane są treści blokowane w tzw. „głównym nurcie informacji”. e-Misja jest telewizją o charakterze interwencyjno-społecznym. Realizuje transmisje na żywo z manifestacji, protestów, wieców, konferencji oraz wykładów. Prowadzi szeroko zakrojoną działalność publicystyczną. Produkuje filmy dokumentalne i reportaże. Zawsze blisko ludzi, zawsze po stronie Polski.

Anonimus Co sądzimy o... Dokąd Zmierzamy Filmy Dokumentalne Komentarz Konieczny Polskim Okiem Powiew Kultury Relacje na żywo Reportaż Studio eMisja Wykłady i prelekcje
Marine Le Pen
Czy Marine Le Pen odbije Francję z rąk lewicy?
Na złość Putinowi odmrozimy sobie uszy!
Na złość Putinowi odmrozimy sobie uszy!
Co jest prawdą
Cenzurują, ośmieszają i za nas decydują co jest prawdą!
Enjoyed this video?
maxresdefault
"No Thanks. Please Close This Box!"